Hřebčín Jeníkov chov koní koně prodej koní inzerce koní plemena koní kůň prodej norik shagya arab

HŘEBČÍN JENÍKOV

NEJVĚTŠÍ CHOV NORIKŮ A SHAGYA ARABŮ V ČR

stado

Norické klisny s hříbaty

stado_a16

Stádo shagya arabských valachů

HŘEBČÍN - HISTORIE

Hřebčín Jeníkov v.o.s. se datuje od roku 1992. Bylo nakoupeno základní stádo norických klisen v počtu 35 ks. Zároveň byly odkoupeny 2 shagya arabské klisny z chovu Národního hřebčína v Topolčiankách. Tím byl dán základ chovu norických a shagya-arabských koní v Hřebčíně Jeníkov. V pozdějších letech byli nakoupeni plemenní hřebci - 3225Koheilan I-CZze Slovenska a 657 Tango-Vulkán z Rakouska a to především z důvodu rozšíření krevní základny klisen. V současné době jsou stáda obou plemen největším soustředěným chovem v ČR. Hřebčín disponuje zhruba 160 ha zemědělské půdy, která slouží především k zajištění krmivové základny. Koně všech věkových kategorií jsou po celé pastevní období nepřetržitě na pastvinách, což je nezbytným předpokladem zdravého odchovu a jejich velmi dobrého zdravotního stavu.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PLEMEN KONÍ  NORIK A SHAGYA ARAB

 

NORIK  JE KŮŇ VHODNÝ PRO PRÁCI V ZEMĚDĚLSTVÍ I V LESE, REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ V SEDLE, KOČÁROVÉ ZÁPŘEŽE I PRO HIPOREHABILITACE

Norický kůň dostal jméno podle římské provincie Noricum, která se rozprostírala na území dnešních alpských zemí. Zde byl tento kůň využíván v horském zemědělství a pro transport v obtížně dostupném horském terénu.

Chovným cílem tohoto plemene je chladnokrevný kůň, dospívající v 3 letech stáří, středně velkého až velkého obdélníkového rámce s dobrým osvalením. Hlava těžší, mohutná, s výrazným okem, krk středně vysoko nasazený s mírně výrazným kohoutkem, lopatka dobře úhlovaná, prostorný středně hluboký, delší oválný hrudník se středně dlouhou volnější horní linií, středně dlouhá pevná bedra, mohutná středně široká a dlouhá mírně štěpená a svažitá záď. Fundament silný, kostnatý, suchý s menším výskytem rousů. Kopyta pružná, pevná, dobře utvářená. Norik má klouby méně výrazné s náznakem lymfatičnosti, spěnka krátká, pevná. Norik je pracovitý a dobře ovladatelný, přiměřeného temperamentu, dobrého charakteru, dobře živitelný, pohyblivý se středně prostornými chody. Minimální KVH při zápisu do plemenné knihy je u klisen 155 cm a u hřebců 156 cm.

Menší váha norika a vyšší temperament zajišťují větší pohyblivost a činí ho tak nejvhodnějším pro práci v náročných kopcovitých terénech, kde může podat maximální výkon. Je odolný vůči nepřízni počasí, konstitučně tvrdý, s dobrým charakterem a ochotou k práci. Využití tohoto plemena se nachází při práci v lese a je vhodný pro práci v zemědělství, pro rekreační turistiku, do kočárové zápřeže i pro hiporehabilitaci.

stado_a22

Stádo valachů  plemene Shagya arab a Norik

 

SHAGYA ARABOVÉ - KONĚ VHODNÍ PRO JEZDECKÝ SPORT, ZVLÁŠTĚ PRO VYTRVALOSTNÍ JEŽDĚNÍ (ENDURANCE)

Shagya arab je původní kmen arabského koně, který je od r. 1987   uznán  jako speciální čistokrevné plemeno.  Dříve byl označován jako čistokrevný arabský kůň, anebo jako orientální polokrevník. Systematická plemenitba sahá hluboko do minulosti, toto rodokmenové plemeno je pouze o 23 let mladší než anglický plnokrevník. Chovem arabských koní se zabývaly především rakouskouherské hřebčíny Bábolná a Radovec. Mezi chovanými kmeny arabských koní však jeden nápadně vynikal, byl to kmen Shagya. Linii Shagya založil arabský hřebec Shagya narozený r.1830 v Sýrii, který byl od beduínů zakoupen pro hřebčín Bábolna.

V současnosti v České republice sdružuje chovatele Shagya-araba Svaz chovatelů Shagya-araba. Je chován na podkladě 21 rodin a chov ovlivňuje 11 linií hřebců. Shagya-arab v rodokmenu ve 4. generaci ze 16 předků nesmí mít více než 9 arabských plnokrevníků (ostatní musí směřovat k příslušným rodinám). Plemeno Shagya arab se má svým zevnějškem znatelně lišit od arabského plnokrevníka ve velikosti, typu i rámci. Shagya má být pohledný avšak většího rámce, vyvážený s výrazem ušlechtilosti, s dobře tvarovaným krkem, nápadnou horní linií, dlouhou zádí a vysoko neseným ocasem. Končetiny mají být kostnaté v kloubech suché. Velký význam je kladen na prostornou, elastickou a korektní mechaniku pohybu v kroku, klusu i ve cvalu. Toto plemeno se vyznačuje tvrdostí, odolností a vytrvalostí. Je to všestranné rodokmenové plemeno. Klisny jsou zařazovány do HPK s min. KVH 152 cm a obvod holeně 18,5 cm; hřebci do HPK od 154 cm a obvod holeně 20cm.

V dnešní době je plemeno Shagya arab využíváno ve všech disciplínách jezdeckého sportu, ale nejvíce ve vytrvalostním ježdění (endurance).

kadet

Plemenný hřebec SB II-CZ Kadet

prehlidka tlumacov

XXI. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab v hřebčinci v Tlumačově v r. 2013 , klisna  Kapka CZ–Sh–A-250  získala v kategorii 8-11 letých plemenných klisen 2. místo

 

ČLENSTVÍ VE SVAZU CHOVATELŮ SHAGYA ARABA V ČR

Hřebčín Jeníkov je jedním ze zakládajících členů Svazu chovatelů Shagya arabů v České republice. Svaz je uznané chovatelské sdružení pověřené Ministerstvem zemědělství ČR k vedení plemenné knihy a je garantem úrovně chovu tohoto plemene. Svaz je členem ISG – mezinárodní sdružení zastřešující toto plemeno v Evropě. Svaz pořádá každoročně od roku 1993 národní přehlídku chovných koní. Posuzovateli jsou zahraniční funkcionáři výše zmíněného svazu – ISG. Hřebčín Jeníkov se také prezentuje na těchto chovatelských přehlídkách.

www.shagyaarab.org

duha

XX. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab na ranči v Plástovicích v r. 2012, Klisna Duha CZ–Sh–A-322 získala v kategorii  5-7 letých plemenných klisen 1. místo

samota

XVIII. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab v hřebčinci v Písku v.r. 2010 klisna Samota CZ-Sh-A-311 získala v kategorii 4 letých plemenných klisen 1.místo

sh_zapis

Zápis shagya arabských klisen z našeho chovu do plemenné knihy 10.9.2011.

 

ČLENSTVÍ VE SVAZU CHOVATELŮ  N, SN a ČMB

Hřebčín Jeníkov  se podílel na založení svazu chovatelů chladnohrevných koní založeného v r. 1995 ve Slatiňanech. Chovatelská veřejnost se rozhodla, že chov chladnokrevných koní se bude dále ubírat v podobě samostatných plemen norik (N), slezský norik (SN) a českomoravský belgik (ČMB). Dnes chovatele těchto koní sdružuje “Svaz chovatelů norika, slezského norika a českomoravského belgika v ČR”

www.schchk.cz

Zastřešuje je ASCHK ČR. Na jejich stránkách je online přístupná plemenná kniha

www.aschk.cz

Hřebčín Jeníkov se při svém založení rozhodl chovat noriky. V dnešní době je se svým základním stádem matek v počtu cca 20 klisen největším soustředěným chovem noriků v ČR. Hřebčín Jeníkov se pravidelně účastní národního šampionátu tříletých norických klisen, který je součástí výstavy “Koně v akci “pořádané v Pardubicích.

nastena

Klisna 43237 Nasťa- vítězka Národního šampionátu norických klisen r. 2010

beseda

Klisna 43/357 Beseda- vítězka Národního šampionátu norických klisen r. 2012

raketa

Klisna 43/492 Raketa - vítězka Národního šampionátu norických klisen r. 2014